КОЛЕШИНО: Мало село со многу религии и без никакви конфликти!!!

Објавено на 08 февруари 2017, 19:03

СПОДЕЛИ:

Колешино е македонски пример за соживот, ама не соживот само на збор, туку и на дело. Особено кога треба да се помага или пак кога треба да се уредува заедничкиот животен простор.

Кога верата е индивидуален поглед, а општествената одговорност заедничка придобивка! Како најмалото место во Македонија, со најмногу религии, ги држи сите „На Иста Страна“?

СПОДЕЛИ: