Оглас за вработување во Макпетрол: Отворени 8 позиции

Објавено на 13 ноември 2016, 22:27

СПОДЕЛИ:

Врз основа на членот 22 став 1 точка 1 и став 2, членот 23 став 1, 2, и 7 од Законот за работни односи, „Макпетрол” А.Д. – Скопје распишува

photo

 

ОГЛАС
за вработување на 8 работници во хотелот „Макпетрол” во Маврово на определено време од 3
(три) месеци на работните места:

Келнер – 2 работници

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:
– завршено средно угостителско училиште;
– 1 година работно искуство;
– познавање на странски јазик (англиски).
Основната плата за горенаведеното работно место изнесува 16.800 денари.

Собарка – 3 работници

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:
– стекнато основно образование (II степен); со или без работно искуство.
Основната плата за горенаведеното работно место изнесува 14.880 денари.

Општ работник – 1 работник

Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови:
– стекнато основно образование (II степен); со или без работно искуство.
Основната плата за горенаведеното работно место изнесува 14.880 денари.

Рецепционер – 1 работник

Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови:
– завршено средно стручно училиште;
– 1 година работно искуство; познавање на странски јазик (англиски). Основната плата за горенаведеното работно место изнесува 15.600 денари.

Садоперка – 1 работник

Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови:
– стекнато основно образование (II степен);
– со или без работно искуство.
Основната плата за горенаведеното работно место изнесува 14.880 денари.

Неделното работно време изнесува 40 часа, од понеделник до недела.
Прекувремената работа, работата во смени, работата за време на неработни денови или на денови на празници е платена согласно Законот за работните односи.

Заинтересираните кандидати треба да достават:
• Писмо за мотивација;
• Кратка биографија;
• Копија од диплома за завршено образование;
• Препорака од претходен работодавач (доколку има);
• Уверение од кривична евиденција.

Потребните документи да се достават на адреса:
„Макпетрол” А.Д. – Скопје
Сектор за човечки ресурси
ул. „Св. Кирил и Методиј” бр.4 – Скопје
лице за контакт: Марија Тодороска телефон за контакт: 02/3146-491.

По истекот на рокот за поднесување на потребните документи, кандидатите кои ги исполнуваат бараните услови, ќе бидат повикани на интервју.

Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот на пријавувањето, во зависност од броЈот на пријавените кандидати, а согласно членот 23 став 2 од Законот за работните односи.

Кандидатите кои нема да достават целосна документација, како и апликациите што ќе бидат примени по истекот на крајниот рок, нема да бидат земени предвид.

Рокот за пријавување почнува со денот на објавувањето на огласот и трае 5 (пет) работни дена.

„МАКПЕТРОЛ” А.Д. – СКОПЈЕ

Активен до: 16.11.2016

СПОДЕЛИ: