Броіот на изгубените заби може да покаже колку долго ќе живеете

Броі на забите кои сме ги изгубиле може да биде добар показател за предвидуваье на должината на животот.

Според една студиа луѓето што ги имале сите заби до 74 години имаат поголема шанса да живеат 100 години.

Оние, пак, кои изгубиле пет или повеќе заби до 65 години, навероіатно, ќе страдаат од сериозни здравствени проблеми, вклучувајќи кардиоваскуларни болести, диабетес и остеопороза, кои можат да влизаат значително на дожината на животот.

Сите овие болести се поврзани и со квалитетот на животот на поединецот, нивниот социо-економски статус, но, исто така, и со стресот.

Експертите истакнуваат дека е потребно да се четкаат забите двапати дневно, наутро и навечер со паста за заби со флуор, да се намали внесувањето на шекер и слатки пиіалаци и да се посетува стоматолог редовно.

Коментари

Популарно