Импресум

Главен и одговорен уредник

Дарко Маневски

Уредник на одделот Телевизија

Дејан Мариќ

Новинари

Ирена Петковска

Владимир Мариќ

Кристина Атовска

Теодора Недановска

Марија Анастасовска