Кога веќе синот се решил, зашо па таткото да остане „врзан“ ...