Untitled

Можеби ние Балкнаците не сме најпаметни, највреди, најубави... но едно е сигурно...