Нови услови за германско државјанство

Според германските медиуми проверка на знаењето на германски јазик и воведување на старосна граница за работниците од Западен Балкан се дел од  новите одредби кои според новиот  Закон за емиграција ќе започнат да се примениуваат од 1 март 2020 година.

Како што пишува порталот, знаењето на германскиот јазик на луѓето од Западен Балкан кои одат да работат во Германија, ќе мора да биде на високо ниво, што не беше случај претходно.

Исто така, ќе постои старосна граница која претходно ја немаше. Меѓутоа, сеуште не е прецизирана старосната граница која ќе биде определена за работниците од Западен Балкан.

Коментари

Популарно