Маркетинг

Кога не треба да се огласувате на zase.mk?

- Ако немате добри и квалитетни услуги и производи.

- Ако сте несериозна компанија, чие основно мото не е задоволување на потребите на потрошувачите.

- Ако сте измамници и

- Ако не сакате вашите производи и услуги да бидат видени од илјадници потрoшувачи од Македонија и странство.

Доколку не се наоѓате во ниедна од горе наведените тези, можете да закупите простор за огласување на zase.mk.

Превземете ја нашата маркетинг понуда

Контактирајте не на:

[email protected]

Популарно